Den 19. december 2019 blev det offentliggjort, at Nordea havde købt SG Finans af Soceté Generale Group. Læs pressemeddelelsen her.

Opkøbet har fået grønt lys af myndighederne, ved at Finanstilsynet i Norge og konkurrencemyndighederne i Norge, Sverige og Danmark har givet deres godkendelser. I løbet af 4. kvartal bliver SG Finans en del af Nordea Group. Selskabet vil få det juridiske navn Nordea Finance Equipment og markedsføres under navnet Nordea Finance. Vi bliver et selvstændigt søsterselskab til det eksisterende Nordea Finans, indtil en eventuel fremtidig juridisk sammenlægning finder sted.

Hvad betyder det for dig som kunde eller samarbejdspartner? Målet er at benytte begge selskabers styrker, at kunne tilbyde bredere produktportefølje og flere muligheder til dig.

Indtil da, fortsætter forretningen uændret både i SG Finans og Nordea Finans på samme vilkår, forudsætninger og samme kontaktperson som du har i dag.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at tage kontakt til din faste kontaktperson.