• SG Finans stiller EIB-kreditlinje på 150 mio. EUR til rådighed i Danmark og Sverige.
  • Mindst 70 % er øremærket til SMV'er, tværgående skal 10 % anvendes udelukkende til klimaprojekter.

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og SG Finans meddeler, at de har undertegnet en aftale om en kreditlinje på 150 mio. EUR, som vil blive ligeligt fordelt mellem Danmark og Sverige. 70 % af finansieringen er øremærket til SMV'er, men mindst 10 % vil ifølge aftalen blive kanaliseret til projekter, der støtter energiomstillingen i SMV-sektoren.

"Jeg tror, vi kan betragte lånet som et signal", udtaler EIB's næstformand Alexander Stubb. "SMV'er er rygraden i Europas økonomi, men det er et vigtigt tegn, at vi har øremærket en andel til klimarelevante projekter. Sammen med den facilitet, der blev undertegnet sidste år, vil i alt 50 mio. EUR blive afsat udelukkende til klimaprojekter. Nu er det op til den private sektor at tage udfordringen op og udvikle projekter, der kan skabe en grønnere fremtid."

"Omstillingen til nul- eller lavemissionsteknologi sker med en imponerende fart i Skandinavien, og med det fornyede samarbejde med EIB kan SG Finans yderligere rådgive og støtte vores 50 000 kunder i deres omstilling til en grønnere fremtid", udtaler Hans Einar Herzog, administrerende vicedirektør i SG Finans. "Indsatsen for at fremme denne omstilling kræver et stærkt engagement og bidrag fra alle involverede parter, og vi er meget glade for at kunne bidrage til at finansiere aktiver og investeringer, der støtter udviklingen hen imod en klimavenlig økonomi. Vi deler EIB's mål og inddrager dette vigtige samarbejde i vores "bæredygtige finanstilbud med en positiv effekt", hvor vi samler al vores ekspertise på miljøområdet og det sociale område inden for alle vores investerings- og finansieringsløsninger."

Aftalen blev undertegnet i juni i år, og tildelingen af lånene begynder i denne måned. Kreditlinjen følger efter den kreditlinje på 100 mio. EUR, som blev undertegnet i 2018, og som med succes blev anvendt til at støtte SMV-iværksættere, der opfyldte kravene, i deres indsats for at reducere deres CO2-fodspor samt SMV'ers biogasproduktion i lille målestok.

Læs hele pressemeddelelsen her