Registrering i Motorregistret

Fra d. 1. juli 2019 skal varebiler, som anvendes til ”firmakørsel” eller ”godskørsel for fremmed regning” registreres hertil. Varebiler som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg pr. stykgods omfattes af godskørselsloven.

Det indebærer nye krav til både varebilsvognmænd og varebilschauffører omkring uddannelse, varebilstilladelser og registrering. Og som vognmand og bruger af køretøjet er det dit ansvar, at de nye regler overholdes.

Du kan læse mere om de nye regler på varebilskrav.dk eller klik her.

Hvad nu ?

Hvad du skal gøre afhænger af hvad køretøjet anvendes til. Se mere under herunder.

Firmakørsel

Firmakørsel defineres som transport af gods, som tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Også hvis der transporteres gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på f.eks. køb, salg eller reparation

Vognmand/Lejer skal registrere varebilen til firmakørsel i Motorregisteret. Der er ikke behov for registreringsattest til registrering.
Registrering foretages således: 

 • Gå til https://motorregister.skat.dk og log på med NemID
 • Vælg ”Registrering og rediger tilladelse” og indtast reg.nr. eller stelnr.
 • Under ”Dispensationer og tilladelser” tilføjes ”Firmakørsel”
 • Godkend registrering

Ved bestilling af ny registreringsattest opkræves gebyr kr. 200
(til dækning af omkostning hos SKAT kr. 100 og administration kr. 100)

Registreringen er SG Finans uvedkommende. SG Finans modtager automatisk kvittering i e-Boks.

Godskørsel for fremmed regning

Godskørsel for fremmed regning defineres som transport af gods, som ikke tilhører eller er knyttet til den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. 

Kun hvis transport af gods med en samlet vægt på mere end 11 kg. pr. stykgods

Vognmand/Lejer skal registrere sin varebilstilladelse på www.virk.dk.
Vognmand/Lejer har herefter ansvaret for at registrere den/de varebiler, som skal benyttes til godskørsel for fremmed regning. 

Vognmand/lejer kan lade SG Finans stå for registreringen, eller anmode SG Finans om selv at stå for registreringen:

 1. SG Finans foretager omregistrering
  Gøres ved at Lejer sender varebilstilladelse og evt. del 1 af registreringsattesten til SG Finans, Roskildevej 342 B, 2630 Tåstrup.

  Hvis Lejer ikke er besiddelse af del 1, kan varebilstilladelsen sendes pr. mail til kundeservice@sgfinans.dk. Skriv i overskriften ”Godskørsel for fremmed regning”

  SG Finans sørger for omregistrering og lejer vil herefter modtage del 1 af registreringsattesten. Lejer opkræves gebyr kr. 200 (til dækning af omkostning hos SKAT kr. 100 og administration kr. 100)

 2. Lejer/vognmand foretager omregistrering
  Gøres ved at Lejer på kundeservice@sgfinans.dk anmoder om udlån af original registreringsattest. Skriv i overskriften ”Godskørsel for fremmed regning” og om registreringsattesten skal sendes til Lejer eller afhentes hos SG Finans, Roskildevej 342 B, 2630 Tåstrup.
  Evt. afhentningstidspunkt aftales. 

  Lejer henvender sig efterfølgende hos nummerpladeoperatør, hvor varebilstilladelse, samt del 1 og 2 af registreringsattesten medbringes. Ny registreringsattest bestilles. Udgift til ny registreringsattest kr. 100 betales af Lejer direkte til nummerpladeoperatør.

  Omregistrering skal være sket senest 1 måned efter udlevering af registreringsattesten, ellers opkræves et administrationsgebyr på kr. 2.000.

Mere info og kontakt os gerne

Vær OBS på, at der er ekspeditionstid hos SKAT, så der kan gå mere end 14 dage før du modtager registreringsattesten.

Du kan læse mere om forskellen mellem registrering til ”firmakørsel” og ”godkørsel for fremmed regning” her

Kontakt os gerne på kundeservice@sgfinans.dk eller på telefon 7022 9033 ved spørgsmål.