SG Finans præsenterer resultatet for 1. kvartal 2017.

Nøgletal:
Selskabets forvaltningskapital: MNOK 36 982 (35 174 i 2016)
Indtægter i alt: MNOK 324,6 (315,1 i 2016)
Resultatet efter skat: MNOK 135,7 (110,3 i 2016)

Kvartalsrapporten kan downloades her:
Delårsregnskab 1. kvartal 2017