Fra den 23. maj 2017 skal de fleste danske virksomheder registrere deres reelle ejer(e). Dette må ikke forveksles med den ”legale ejer”, som der allerede i dag er en pligt til at registrere. Det er en ny pligt.

Kære samarbejdspartner 

Formålet med de nye regler er at forebygge skattesvig, hvidvask, terrorisme og anden økonomisk kriminalitet. Registreringen skal ske hurtigst muligt og senest den
1. december 2017. Manglende registrering vil i første omgang medføre bødestraf og risiko for tvangsopløsning af virksomheden.

SG Finans anvender oplysningerne fra det reelle ejerregister aktivt i vores kundekendskabsprocedurer ved opstart og opfølgning på finansieringsaftaler, og det er derfor vigtigt for at sikre en effektiv sagsbehandling og en god kundeoplevelse, at jeres virksomhed får registreret oplysningerne og opdaterer ved ændringer.

Hvem skal registrere?

Omfattet:
ApS, A/S, IVS, P/S, K/S, I/S, fonde, finansielle virksomheder, AMBA, FMBA, SMBA, europæiske virksomhedsformer.

Ikke omfattet:
Børsnoterede virksomheder, foreninger, filialer, enkeltmandsvirksomheder, selvstændige offentlige virksomheder og offentlige institutioner.

Hvad er en reel ejer?

Definition:
En reel ejer er de(n) fysiske person(er) som direkte eller indirekte kontrollerer størstedelen af virksomheden. Dette kan også være i form af størstedelen af stemmerettighederne eller i henhold til aftale mellem kapitalejerne.

Tommelfingerregel:
Ejer en person ultimativt mere end 25% af kapitalandelene eller stemme-rettighederne er personen en reel ejer. Der kan godt være flere reelle ejere. Er der ingen, der opfylder kriterierne, skal ledelsen, dvs. direktionen i et kapitalselskab, registreres som reel ejer.

Hjælp til undersøgelse og registrering.

Registreringen i det reelle ejerregister sker via www.virk.dk, og der kan findes yderligere vejledning på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Vi vil meget gerne stille os til rådighed, så jeres virksomhed hurtigt kan få registreringen på plads. I kan derfor kontakte vores juridiske afdeling, som kan give råd og vejledning med at klarlægge, hvem virksomhedens reelle ejere er. Kontaktinformation fremgår nedenfor. Vi kan dog ikke tilbyde at stå for selve registreringen. Er I interesserede i et indlæg om dette og den nye hvidvasklov til et kundearrangement eller netværksmøde, stiller vi også gerne op.

Kontakt Chefjurist Morten Munch
+45 2327 1050 – momu@sgfinans.dk