Om leasing

Leasing er en udbredt og velegnet form for finansiering af maskiner, udstyr og køretøjer til erhvervslivet.

Din virksomhed disponerer over udstyret mod at betale leasingydelse over en aftalt tidsperiode Leasingperioden for udstyr er typisk fra 3 til 7 år, afhængig af type af udstyr, og hvad du som kunde ønsker, så længe dette står i forhold til forventet økonomisk levetid.

Leasingkalkulator

Vores kerneområder

Alle drifts- og anlægsmidler, som kan udskilles som egen enhed og afskrives kan hovedsageligt leasingfinansieres.

 • Entreprenørmaskiner Gravemaskiner, dumpere, gummihjulslæssere og øvrige Entreprenørmaskiner.
 • Landbrug Traktorer, mejetærskere og øvrig landbrugsudstyr.
 • Transport Lastbiler, sættevogne, trailere, busser og andre køretøjer.
 • IT Kontormaskiner, software, hardware og medicinsk udstyr.
 • Produktionsmaskiner CNC maskiner, robotløsninger og digitale produktionsmaskiner

Bliv kunde

Nedenfor finder du en oversigt over en leasingaftale trin-for-trin og hvad der sker efter endt leasingperiode.

Forespørgsel
Du kontakter os på den måde, du ønsker, direkte eller beder din leverandør om at kontakte os med en forespørgsel om leasing.
Vi foretager en kreditvurdering af virksomheden. Når en finansieringsforespørgsel er accepteret, udarbejdes en leasingaftale. Den/de person/er i kundens firma, som har tegningsret i henhold til virksomhedens tegningsregler, skal underskrive leasingaftalen manuelt eller med NemID.
Kreditvurdering og tilbud
Levering
Når leasingaftalen er underskrevet og returneret, kan levering af udstyr fra leverandør til kunde finde sted. Levering må ikke ske, før ovennævnte er på plads.
Når udstyret, der skal leases, er leveret, skal kunden umiddelbart kontrollere, at alt er i den aftalte stand og underskrive godkendelsen om levering. SG Finans kan så udbetale leverandørfaktura til leverandør.
Udbetaling
Opstart
Når alle foregående formaliteter er i orden, etablerer SG Finans den endelige leasingaftale og påbegynder fakturering af leasingydelser i henhold til aftalte betalingsterminer og øvrige betingelser.

Fordele

Leasing fra SG Finans byder på en lang række fordele og er et rigtig godt alternativ til andre finansieringsformer som lånefinansiering og egenkapital.

 • Op til 100 % finansiering.
 • Frigørelse af driftskapital, som kan benyttes til andre formål.
 • Binder ikke virksomhedens øvrige pantsikkerhed, eftersom vi ejer udstyret.
 • Enkel budgettering og regnskabsføring, eftersom leasingydelsen udgiftsføres i sin helhed.
 • Bedre likviditet. Leasingydelserne fordeles over den tid, udstyret benyttes og genererer indtjening.
 • Finansiel spredning.
 • Nedskrivning af udstyret i takt med udstyrets værdiforringelse.
 • Fleksibelt. Leasingydelserne kan tilpasses indtægterne, f.eks. ved sæsonsvingninger.
 • Muliggør regelmæssig udskiftning af forældet udstyr til moderne og effektivt udstyr.
 • Bedre forholdstal i balancen, efter leasingudstyret normalt ikke aktiveres i regnskabet.
 • Fuld brugsret til udstyret. Det er brugsretten og ikke ejendomsretten, som danner grundlag for indtægter og overskud.

Hvorfor vælge SG Finans?

Vi er specialist inden for udstyrsfinansiering med godt kendskab til udstyr og brancher, der forstærkes gennem vores samarbejde med førende leverandører. Vi har konkurrencedygtige betingelser og gode digitale løsninger, der giver et samlet overblik over dit kundeengagement.

EIB-finansiering

Som følge af det vedvarende gode forhold mellem SG Finans AS og Den Europæiske Investeringsbank (www.eib.org), kan vi nu tilbyde vores kunder fordelagtig finansiering – såvel små og mellemstore virksomheder som større selskaber.

Vores samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank begyndte i 2014, og på grund af vellykkede tildelinger siden da, har vi haft fornøjelsen af at kunne tilbyde denne fordelagtige finansiering til mere end 7 000 kunder.

Finansieringsberettigede kunder vil modtage en rentereduktion på 0,25% – ydet af Den Europæiske Investeringsbank. Desuden er der mulighed for, at rentereduktionen kan tilbydes i en periode på fem år.

For at opnå finansiering er der nogle få krav, der skal være opfyldt. Benyt venligst linkene nedenfor for at se, om dit selskab og dine investeringer kan opnå finansiering.

EIB information 

Forsikring

Vi har forsikringssamarbejde med Tryg Forsikring. Uddrag af de nye forsikringsvilkår – ”Forsikringsbilag” – kan du se nedenfor her på siden.

Vores samarbejde med Tryg betyder, at vi vil kunne tilbyde gode forsikringsvilkår. Afhængig af udstyr betyder samarbejde lavere præmie, bedre dækning og nemmere skadebehandling.

I vores forsikringsvilkår fremgår dækningsomfang og selvrisiko. Du kan også se et nyt lovpligtigt standardiseret produktark (IPID), som udleveres ved tegning af forsikring.

Forsikring High Tech 2020 (IPID) - gælder fra d. 01.06.2020
Forsikring Industri og Transport Kørselskasko 2020 (IPID) - gælder fra d. 01.06.2020
Forsikring Industri og Transport Maskinkasko 2020 (IPID) - gælder fra d. 01.06.2020

Har du spørgsmål omkring forsikring, er du velkommen til at kontakte os.

Gebyrer

Se gebyrlister for købekontrakter og leasingaftaler