Om leasing

Leasing er en udbredt og velegnet form for finansiering af maskiner, udstyr og køretøjer til erhvervslivet.

Din virksomhed disponerer over udstyret mod at betale leasingydelse over en aftalt tidsperiode Leasingperioden for udstyr er typisk fra 3 til 7 år, afhængig af type af udstyr, og hvad du som kunde ønsker, så længe dette står i forhold til forventet økonomisk levetid.

Leasingkalkulator

Vores kerneområder

Alle drifts- og anlægsmidler, som kan udskilles som egen enhed og afskrives kan hovedsageligt leasingfinansieres.

 • Entreprenørmaskiner Gravemaskiner, dumpere, gummihjulslæssere og øvrige Entreprenørmaskiner.
 • Landbrug Traktorer, mejetærskere og øvrig landbrugsudstyr.
 • Transport Lastbiler, sættevogne, trailere, busser og andre køretøjer.
 • IT Kontormaskiner, software, hardware og medicinsk udstyr.

Bliv kunde

Nedenfor finder du en oversigt over en leasingaftale trin-for-trin og hvad der sker efter endt leasingperiode.

Forespørgsel
Du kontakter os på den måde, du ønsker, direkte eller beder din leverandør om at kontakte os med en forespørgsel om leasing.
Vi foretager en kreditvurdering af virksomheden. Når en finansieringsforespørgsel er accepteret, udarbejdes en leasingaftale. Den/de person/er i kundens firma, som har tegningsret i henhold til virksomhedens tegningsregler, skal underskrive leasingaftalen manuelt eller med NemID.
Kreditvurdering og tilbud
Levering
Når leasingaftalen er underskrevet og returneret, kan levering af udstyr fra leverandør til kunde finde sted. Levering må ikke ske, før ovennævnte er på plads.
Når udstyret, der skal leases, er leveret, skal kunden umiddelbart kontrollere, at alt er i den aftalte stand og underskrive godkendelsen om levering. SG Finans kan så udbetale leverandørfaktura til leverandør.
Udbetaling
Opstart
Når alle foregående formaliteter er i orden, etablerer SG Finans den endelige leasingaftale og påbegynder fakturering af leasingydelser i henhold til aftalte betalingsterminer og øvrige betingelser.

Fordele

Leasing fra SG Finans byder på en lang række fordele og er et rigtig godt alternativ til andre finansieringsformer som lånefinansiering og egenkapital.

 • Op til 100 % finansiering.
 • Frigørelse af driftskapital, som kan benyttes til andre formål.
 • Binder ikke virksomhedens øvrige pantsikkerhed, eftersom vi ejer udstyret.
 • Enkel budgettering og regnskabsføring, eftersom leasingydelsen udgiftsføres i sin helhed.
 • Bedre likviditet. Leasingydelserne fordeles over den tid, udstyret benyttes og genererer indtjening.
 • Finansiel spredning.
 • Nedskrivning af udstyret i takt med udstyrets værdiforringelse.
 • Fleksibelt. Leasingydelserne kan tilpasses indtægterne, f.eks. ved sæsonsvingninger.
 • Muliggør regelmæssig udskiftning af forældet udstyr til moderne og effektivt udstyr.
 • Bedre forholdstal i balancen, efter leasingudstyret normalt ikke aktiveres i regnskabet.
 • Fuld brugsret til udstyret. Det er brugsretten og ikke ejendomsretten, som danner grundlag for indtægter og overskud.

Hvorfor vælge SG Finans?

Vi er specialist inden for udstyrsfinansiering med godt kendskab til udstyr og brancher, der forstærkes gennem vores samarbejde med førende leverandører. Vi har konkurrencedygtige betingelser og gode digitale løsninger, der giver et samlet overblik over dit kundeengagement.

Gebyrer

Se gebyrlister for købekontrakter og leasingaftaler